Välkommen till Bara Hippodrom

Svensk Galopps nya galoppbana i Skåne.
Anläggningen ska stå klar till år 2027. Det är en tuff tidsplan. Men möjlig. Följ med oss på resan!

Från 1878 till idag och framtiden

VI SOM DRIVER FASTIGHET AB BARA HIPPODROM FRAMÅT

HITTILLS OCH FRAMÖVER

PROJEKTLEDNING KONTAKTER

VIKTIGA AKTÖRER, PROJEKTPARTNERS, UPPDRAGSGIVARE... PRESS

OM PROJEKTET

Ända sedan år 1878 har det ridits galopptävlingar i Malmö. Först tävlade man i Arlöv, på det område som nu är Spillepengsmarken, därefter från 1889 – 1906 på Exercisfältet i Limhamn, och sedan 1907 på Jägersro. Fram till 1949 var marken ägd av galoppen, men 1949 såldes den till Svensk Travsport, och Galoppen blev hyresgäst hos Svensk Travsport.
Men nu är det dags att flytta. Svensk Travsport har sålt en stor del av marken på Jägersro som ska utvecklas till bostäder och på travsportens nya anläggning får galoppen inte plats.
I juni 2023 fattade Svensk Galopps fullmäktige det slutliga beslutet om att lokaliseringen av den nya anläggningen ska ske i Bara. Platsen är belägen strax utanför Bara tätort i Svedala kommun precis invid golfanläggningen The National i kanten av den vackra Bokskogen, endast 15 km från centrala Malmö.
Svensk Galopp har tecknat ett uppdragsavtal med YCAP och Heiberg Brodén Holding.

I Bara ska vi skapa en ny, modern galoppanläggning för träning och tävling med plats för cirka 200 permanenta stallplatser och 100 gästboxar för tävlingsdagarna.
Vår vision är att skapa en plats, en destination som ska stärka den svenska galoppsporten och även andra delar av ridsporten tillika att bidra till både den regionala, nationella och internationella besöksnäringen och det lokala utbudet.
Galoppanläggningen i Bara ska vara vacker och attraktiv för besökare samtidigt som den ska ge galoppsportens aktiva och ägare de bästa förutsättningarna för en internationellt konkurrenskraftig verksamhet och öka allmänhetens intresse för sporten.
Anläggningen ska utformas för både hästars och människors välfärd och målsättningen är att även hitta fler användningsområden för andra publika aktiviteter.
Projektet ska utvecklas i samklang med verksamhet, kommun och andra omgivande aktörer såsom TheNational som vidareutvecklar sin anläggning och förtätar med bostäder samt Peab som ska utveckla Spångolmsgården till SPA, hotell och konferens samt därtill på sikt mer än 400 nya bostäder.

OM OSS

Fastighet AB Bara Galopp är ett helägt dotterbolag till YCAP AB och Heiberg-Brodén Holding ApS, som här företräds av Lotta Strömgren Jönsson respektive Kathrine Heiberg.

Det är jag som är Lotta. Jag är den ena pelaren i det bygge som ska bära Bara Hippdrom fram till en färdig anläggning som ska vara bestående och hållbar för galoppens framtida behov. Jag är civ.ing Väg och Vatten från Chalmers -89 och teknologie licentiat inom Investeringsbedömning och risk vid fastighetsinvesteringar -94. Jag har mer än 30-års erfarenhet av fastighetskapitalförvaltning samt projekt-, fastighets- och affärsutveckling.

Jag kommer ansvara för planering, kalkylering och upphandlingar, styrning och ledning av genomförandet av projektet samt, tillsammans med Kathrine, för förhandling och tecknande av alla nödvändiga avtal mellan olika parter i processen.

 

Det är jag som är Kathrine. Jag är den andra pelaren i projektet Bara Hippodrom. Jag är Cand.Merc.Jur från Copenhagen Business School och har i 30 år jobbat med att skapa platser där människor gillar att vara, t.ex. shopping centra, stadskärnor och semesterorter. Man kan säga att Lotta är mest fokuserad på att skapa de fysiska ramarna, medan jag är mest fokuserad på att skapa innehållet.

Mitt ansvar är att ge alla som besöker galoppanläggningen får en trevlig upplevelse och lust att komma igen och igen och igen….Det gäller för regionala och internationella gäster, men minst lika mycket alla invånare i Bara med omnejd.

När jag inte jobbar med projektutveckling finns jag ofta hemma på Charlottenberg, 15 min från Bara tillsammans med mina 3 hästar.

AKTUELLT – PROJEKTETS VÄG FRAMÅT

Under sommaren 2023, efter beslutet i fullmäktige, har vi haft full fart framåt i projektet. Målsättningen är att förnya skisser och kalkyler så att arbetet med en ny detaljplan kan påbörjas med full kraft under hösten 2023.

Vi har kontrakterat den brittiska banarkitekten Turnberry Consulting, genom Paul Roberts och Aidan Ridyard, för utformning av bana och andra verksamhetsspecifika funktioner. I samarbete med vår svenska arkitekt Krook&Tjäder och i nära samarbete med vår arbetsgrupp bestående av representanter för verksamheten utformar vi övergripligt anläggningen utifrån behov av funktioner och samband.

Under sommaren har vi utfört en naturvärdesinventering som lyckligtvis inte visade på några större hinder för vårt planerade projekt. Man fann den vanliga paddan och den ätliga grodan samt några uppväxta träd men inga vattensalamandrar eller lökgrodor inom det aktuella området!

Nu vidtar arbete med att precisera anläggningens innehåll, funktioner, material och kvaliteter, kalkylering och planering. Det preciserade innehållet kommer därefter utgöra grunden för det hyresavtal rörande anläggningen som helhet som ska tecknas med Svensk Galopp.

Målsättningen är att ha en färdig detaljplan så att faktiska arbeten på plats kan påbörjas under våren 2025 för att anläggningen ska kunna tas i bruk 2027-01-01.

Vi kommer löpande att arrangera informationsmöten mm under hela projektperioden. Alla events kommer att annonseras här samt på Svensk Galopps hemsida och Facebook

KONTAKT


Har du frågor, funderinger eller idéer? Tveka inte att höra av dig.

Mail:
info (at) barahippodrom.se

Mobil:
Lotta Strömgren Jönsson: 0734 154 329
Kathrine Heiberg: +45 29 91 50 89

LÄNKAR

Mer info om Svensk och Skånsk Galopp:
svenskgalopp.se   /   Facebook
skanskafaltrittklubben.se
jockeyklubben.se

Mer info om Rådgivarna till projektet:
turnberryuk.com
krooktjader.se

Mer info om Svedala och destinationsutvecklingen i Bara
Svedala

Mer info om Kathrine Heiberg
charlottenberggroup.com   /   reteamgroup.com

Mer info om Lotta Stömgren Jönsson
Linkedin

PRESS

240507 Jockeyklubben.“Bara kommer bli mest kostnadseffektivt i Skandinavien” >>>

Fransk Galopp intervju med Kathrine Heiberg om Bara Projektet. Klicka fram till 1.40 för att se bilder  Galoppbanans omgivningar, >>>

© All text material and logos  are copyright Fastighets AB Bara Hippodrom. © All pictures copyright reteamgroup.com. ® Bara Hippodrom  is a registered trademark. Bara Hippodrom.se est 2023.